Fencyklidyna – „anielski pył” to substancja psychoaktywna działająca jako antagonista receptorów glutaminergicznych typu NMDA. Fencyklidyna w małych ilościach powoduje odurzenie i niewyraźną mowę, w większych dawkach powodując objawy pozytywne i negatywne schizofrenii, w tym zaburzenia myślenia, zobojętnienie emocjonalne i utratę pamięci. Fencyklidyna wpływa także na aktywność synaps dopaminergicznych, co wydaje się wyjaśniać tendencję tej substancji do wywoływania stanów psychotycznych i zaostrzania choroby u schizofreników.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 478, 486-487