Feromony – to substancje wydzielane przez jedno zwierze, tak aby oddziaływać na zachowania innych osobników tego samego gatunku. Feromony są szczególnie istotne dla zachowań seksualnych. U ludzi i większości ssaków do wykrywania feromonów służy specjalny narząd – narząd lemieszowo-nosowy (ang. Vomeronasal organ, VNO). Feromony wywołują pobudzenie już w bardzo niskich stężeniach, receptory feromonowe nie wykazują także adaptacji na powtarzające się bodźce.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 217