Fiksacja – Jest mechanizmem obronnym dążącym do pozostawania jednostki na obecnym poziomie psychoseksualnym. Fiksacja ma źródło na danym poziomie rozwoju psychoseksualnego. Przykładem fiksacji może być ciągłe oglądanie telewizji w sytuacji gdy się nie ma pracy.

S.Freud, (2012) Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 243