fMRI – to skrót od funkcjonalnego obrazowania magnetyczno-rezonansowego. fMRI to nieinwazyjna technika obrazowania aktywności mózgu, polegająca na wykrywaniu zmian w strukturze cząsteczek hemoglobiny w momencie uwalniania się z nich tlenu. Proces ten jest najbardziej nasilony w najbardziej aktywnych obszarach mózgu, dzięki czemu możliwe jest zaobserwowanie, jaki obszar jest pobudzony – informuje o zmianie ilości sygnałów nerwowych docierających do danego obszaru. fMRI umożliwia uzyskiwanie precyzyjnych obrazów – rozdzielczość przestrzenna wynosi 1-2 mm, rozdzielczość czasowa poniżej sekundy. fMRI to cechuje także niższa cena i większe bezpieczeństwo stosowania niż PET, chociaż osoba poddana badaniu jest narażona na duży hałas z poruszających się magnesów i musi siedzieć bez ruchu w ciasnym urządzeniu, co bywa trudnym doświadczeniem dla małych dzieci i chorych na klaustrofobię.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 76, 77, 170