Generalizacja bodźców – polega na tym, że w procesie uczenia się bodźce niewzmacniane wywołują ten sam efekt, co wzmacniane, jeśli są do nich podobne.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 405