Generatywność
Działania na rzecz kolejnych pokoleń, stanowiące w rozumieniu Dorfmana (1994) efekt
pozytywnego rozstrzygnięcia ostatniego z konfliktów rozwojowych, a więc konfliktu „wzniesienie
ponad ego vs. Zaabsorbowanie ego”.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 429.