Gradient elektryczny – to różnica ładunku elektrycznego pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem komórki nerwowej, utrzymywana przez błonę komórkową, zbudowaną z fosfolipidów. Gradient elektryczny wzrasta pod wpływem wpompowywania jonów potasu do wnętrza neuronu za pomocą pompy sodowo-potasowej.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 39-43