Grzbietowo-boczne okolice przedczołowe – to obszary kory przedczołowej, które jak wykazały badania utrzymują dużą aktywność podczas zadań z reakcją odroczoną, dokładnie w czasie odroczenia. Jest to prawdopodobnie związane z ich funkcją – grzbietowo-boczne okolice przedczołowe mogą przechowywać w tym czasie informację o bodźcu. Silniejsze pobudzenie w tym rejonie przekłada się na lepsze wyniki w zadaniu. Obszar ten odpowiada za przechowywanie informacji pamięciowej oraz przygotowanie reakcji ruchowej.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 395