Habituacja – posiada kilka znaczeń:

  1. Habituacja jako nawyk to proces stopniowego eliminowania bezużytecznych działań podczas uczenia się.
  2. Habituacja to ogólny rodzaj adaptacji, polegającej na przyzwyczajaniu się, podobnie jak nurek głębinowy przyzwyczaja się (stopniowo) do ciśnienia wody. Niemalże każdy bodziec zmysłowy może podlegać habituacji, np. czysty dźwięk po czasie pół godziny może spowodować obniżenie postrzeganej głośności nawet o 20 decybeli.

Habituacja ponadto jest procesem podobnym do odwrażliwiania, a w kontekście psychofarmakologicznym może oznaczać zależność psychiczną od przyjmowania danej substancji. Procesem odwrotym do habituacji jest dyshabituacja.

Literatura:

Reber, Arthur S. (2000) Słownik psychologiczny, wydawnictwo naukowe SCHOLAR str. 243