Habituacja – to zjawisko polegające na osłabieniu siły reakcji organizmu na bodziec pod wpływem wielokrotnego kontaktu z nim. Habituacja następuje, gdy powtarzającemu się bodźcowi nie towarzyszą inne bodźce. Przykładem tego zjawiska jest ignorowanie dźwięku zegara, jeżeli przebywa się w pomieszczeniu dłuższy czas. Habituacja, czyli osłabienie reakcji następuje na poziomie neuronalnym – transmisja w synapsie, np. pomiędzy neuronem czuciowym a ruchowym ulega zmniejszeniu pod wpływem powtarzającego się bodźca.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 409-410