Haloperydol – to typowy lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk) z grupy butyrofenonów. Haloperydol lub haloperidol działa poprzez blokowanie receptorów dopaminowych. Mechanizm działania haloperidolu związany ze zmniejszeniem aktywności synaps dopaminergicznych powoduje także, że utrudnia on odzyskanie sprawności podany po uszkodzeniu mózgu, co jest związane z nasileniem zjawiska diaschizy. Działanie leków przeciwpsychotycznych, oparte na hamowaniu aktywności receptorów dopaminowych jest główną przesłanką potwierdzającą dopaminową hipotezę schizofrenii, czyli koncepcji doszukującej się przyczyn tej choroby w nadaktywności niektórych synaps dopaminergicznych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 68, 129, 485, 486