Halucynogeny – to substancje psychoaktywne, które wywołują u osoby je zażywającej zmiany percepcji. Halucynogeny posiadają różnorodne mechanizmy działania, ale te najbardziej typowe – takie jak dietyloamid kwasu lizergowego (LSD), strukturalnie są zbliżone do serotoniny i działają poprzez agonizm (pobudzają) receptor serotoninergiczny typu 2A (5-HT2a). Odbywa to się zazwyczaj bez wydzielania tego lub innych neuroprzekaźników (jak w przypadku np. stymulującej amfetaminy).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 458