Hamowanie proaktywne – wcześniej nabyta informacja utrudnia zapamiętanie nowej. Hamowanie proaktywne jest istotne z punktu widzenia analizy procesów spostrzegania i zapamiętywania reklam. Im bardziej materiały są do siebie podobne, tym w większym stopniu następuje nakładanie się ich, a więc hamowanie proaktywne.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str.63-54