Hamowanie retroaktywne – to nakładanie się bodźców później zapamiętanych na bodźce wyuczone wcześniej. Hamowanie retroaktywne następuje pod wpływem nabywania nowej informacji – stara informacja jest tym samym zapominana intensywniej. Siła tego procesu zależy od podobieństwa obu materiałów. Hamowanie retroaktywne, podobnie jak proaktywne ma duże znaczenie dla spostrzegania i zapamiętywania reklam.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 63-64