Hamowanie
Jeden z najwcześniej rozwijających się aspektów funkcji zarządzającej. Hamowanie
poznawcze polega na powstrzymaniu reakcji na te bodźce, które nie są istotne z perspektywy
realizacji celu; może przejawiać się również w odraczaniu reakcji automatycznej, odporności na
dystraktory, odporności na interferencję proaktywną. Nieskuteczne hamowanie może objawiać się
na poziomie motorycznym, behawioralnym i uwagowym. Ta często używana funkcja poznawcza
pozwala struktorom mózgowym na korekcję zachowania.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 181.