Hiperpolaryzacja – to zwiększona polaryzacja błony komórkowej pod wpływem zwiększania elektroujemności wnętrza neuronu. Nieduża hiperpolaryzacja może być generowana przez dendryty i ciała komórkowe. Neuron lokalny pod wpływem pobudzenia ulegnie hiperpolaryzacji proporcjonalnej do działającego na niego bodźca.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 47