Hipokamp – to struktura mózgowa, jeden z elementów układu limbicznego, znajdującego się w przodomózgowiu. Hipokamp jest dużą strukturą, leży między wzgórzem a korą mózgową w tylnej części przodomózgowia. Jego rola związana jest z zapamiętywaniem niektórych rodzajów informacji, choć badacze spierają się w jaki sposób opisać rodzaj pamięci powiązany z hipokampem. Uszkodzenie tej struktury powiązane jest z trudnościami w zapamiętywaniu nowych zdarzeń bez utraty dostępu do wcześniejszych wspomnień, nabytych przed wystąpieniem uszkodzenia. Hipokamp jest jednym z obszarów, które dotyka atrofia (zanik) w przebiegu choroby Alzheimera. Neurony w niektórych częściach hipokampa ulegają skurczeniu się pod wpływem przygnębienia, co ma związek z przebiegiem i leczeniem depresji – leki i inne czynniki powodujące wzrost wydzielania dopaminy poprzez działanie na uwolnienie neurotrofin mogą zapobiegać temu procesowi. Poza tym hipokamp jest powiązany ze schizofrenią, wpływem stresu, działaniem ukłądu odpornościowego czy zjawiskiem długotrwałego wzmocnienia synpatycznego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 88, 91, 395-398 i in