Hipoteza empatia-altruizm
Hipoteza empatii-altruizmu, to teoria wyjaśniająca zachowania pomocowe jako wynikające z uczuć empatii i współczucia dla innych, które wzbudzają altruistyczną motywację skierowaną na ostateczny cel poprawy dobrobytu innej osoby.