Impulsywność – cecha osobowości definiowana jako predyspozycja do szybkiego podejmowania działań, które nie zostały zaplanowane czy przemyślane, gwałtownego podejmowania decyzji, skłonności do zachowań ryzykownych i  charakteryzujących się brakiem adekwatności do kontekstu sytuacyjnego. Często wiąże się z brakiem zdolności do odraczania nagrody i bywa określana jako przeciwieństwo samokontroli; może wiązać się z brakiem skłonności do szacowania potencjalnych konsekwencji zachowania. W niektórych modelach osobowości zaliczana do wymiaru ekstrawertyzmu lub psychotyczności.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 320.