Instynkt życia (eros) – w klasycznej teorii popędów Freuda, jeden z dwóch podstawowych, ludzkich popędów, produkowanych przez id, który jest odpowiedzialny za produkcję energii libido, niezbędnej do codziennego funkcjonowania jednostki. Pojęcie instynktu życia zostało wprowadzone przez Freuda w miejsce popędu seksualnego i popędu ego, odpowiedzialnego za instynkt samozachowawczy. Popęd życia kieruje jednostkę ku działaniom mającym na celu przetrwanie zarówno jej samej, jak i całego gatunku, do którego należy.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 89