Introspekcja – proces gromadzenia danych pochodzących z werbalnego samoopisu wewnętrznych przeżyć osoby badanej. Odrzucony przez większość psychologów eksperymentalnych ze względu na nieobiektywność, podatność na zniekształcenie i wynikającą z nich niską przydatność – dziś znajduje zasotosowanie między innymi w badaniach idiograficznych. Stosowanie, interpretacja i analiza danych z introspekcji wymaga od badacza sceptycyzmu i rygorystycznej metodologii. Zdolność do przeprowadzenia introspekcji jest zależna od wielu czynników indywidualnych, w związku z czym jej poziom może różnić się w znaczny sposób między poszczególnymi badanymi, dostarczając wyników o różnej jakości.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 54.