Ja idealne – oznacza to, jaki człowiek chciałby być. Ja idealne jeżeli stoi w dużej rozbieżności od ja realnego lub ta rozbieżność zostaje w jakiś sposób podkreślona może prowadzić do przeżywania takich emocji jak smutek, rozczarowanie czy apatia. Ja idealne składa się przede wszystkim z treści o charakterze sprawnościowym (np. co dana osoba chciałaby umieć).

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 138