Jądro półleżące – to niewielkie jądro podkorowe, które cechuje się dużą gęstością receptorów dopaminergicznych. Podejrzewa się, że jądro półleżące odgrywa kluczową rolę jako część układu nagrody w mózgu, stąd nazywane jest niekiedy „ośrodkiem przyjemności” (Warto jednak zauważyć, że nie każdy bodziec wzmacniający koniecznie musi wiązać się z odczuwaniem przyjemności). Ilość receptorów dopaminergicznych w jądrze półleżącym wzrasta po zastosowaniu elektrowstrząsów, co podejrzewa się, że ma związek z efektem antydepresyjnym tej formy terapii.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 452-456, 470