Jądro przykomorowe – (PVN) to fragment podwzgórza, powiązany z regulacją ilości przyjmowanego pokarmu. Aktywność w tym obszarze powoduje spadek ilości przyjmowanego pokarmu. Jadro przykomorowe kontroluje także (wraz z innymi częściami podwzgórza, np. jądrem nadwzrokowym) tempo wydzielania wazopresyny przez tylny płat przysadki. Uszkodzenie tego obszaru powoduje wzrost ilości spożywanego pokarmu – badania na szczurach pokazały, że po uszkodzeniu jedzą one o tych samych porach co szczury zdrowe, zjadając przy tym dużo większe porcje, tak jakby straciły one zdolność do reagowania na fizjologiczne objawy zakończenia posiłku. Aktywność PVN jest hamowana przez neuropeptyd Y (NPY).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 301, 311, 312, 314, 316