Komórka amakrynowa – to specyficzny typ neuronów, umiejscowiony w gałce ocznej. Komórka amakrynowa odbiera informacje od komórek dwubiegunowych i przesyła je do innych komórek: dwubiegunowych, amakrynowych bądź zwojowych, pełniąc funkcję w komunikacji neuronalnej w narządzie wzroku. Zidentyfikowano liczne odmiany o dużym zróżnicowaniem tego typu komórek – jest ich co najmniej 29 odmian. Umożliwia do różnorodne przetwarzanie informacji.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 146, 148, 157