Komórka dwubiegunowa – to jeden z rodzajów neuronów siatkówki. Komórka dwubiegunowa odbiera informacje z receptorów i wysyła je do komórek zwojowych, łączą się także z komórkami amakrynowymi. Charakterystyczna jest ich budowa – składają się z dwóch rozgałęzień dendrytycznych, od czego pochodzi ich nazwa.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 34, 146-148, 157