Komórka Purkinjego – to rodzaj neuronu charakterystyczny dla móżdżku. Komórka Purkinjego ma płaskie, silnie rozgałęzione drzewa dendrytyczne, umiejscowione jedno za drugim. Neurony w korze móżdżku cechuje regularna, powtarzająca sięstruktura, komórki Purkinjego łączą się tam z włóknami równoległymi, tworząc sieć, w której im więcej potencjałów czynnościowych się pojawi, tym więcej komórek Purkinjego ulega po kolei pobudzeniu. Każda komórka Purkinjego następnie wysyła sygnał hamujący do neuronów w jądrze móżdżku (tj. skupisk ciał komórek nerwowych w części środkowej móżdżku), a także do jąder przedsionkowych w pniu mózgu, skąd sygnały docierają do śródmózgowia i wzgórza.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 34, 244