Komórka Schwanna – to rodzaj komórki glejowej. Komórka Schwanna tworzy osłonkę mielinową wokół neuronu, otaczającą i izolującą jej akson oraz umożliwiającą szybsze przesyłanie impulsów nerwowych. Ten rodzaj komórki występuje w obwodowym układzie nerwowym. Podobną funkcję co komórka Schwanna w ośrodkowym układzie nerwowym pełnią oligodendrocyty. Ponadto, komórki Schwanna kierują migracją odrastających aksonów w kierunku ich struktur docelowych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 35-36