Komórki macierzyste – to komórki o niedojrzałej formie, które powstając w wyniku podziałów komórkowych (np. w okresie proliferacji w rozwoju układu nerwowego) pozostają na miejscu i kontynuują podziały, nie ulegając specjalizacji. Posiadają zdolność do różnicowania się w wiele typów komórek, w zależności od tego w jakiej części ciała zostaną umieszczone. Komórki macierzyste zostały odkryte we wnętrzu mózgowia, gdzie mnożąc się produkują komórki, które migrują do opuszki węchowej tworząc nowe neurony bądź komórki glejowe (było to ważne odkrycie, gdyż wcześniej sądzono, że w mózgu dorosłego ssaka nie powstają już nowe neurony). Podejrzewa się, że w przyszłości hodowane komórki macierzyste przyczynią się do odkrycia nowych możliwości regeneracji i hodowania tkanki nerwowej człowieka, co mogłoby pomóc wielu osobom po urazach i cierpiących na choroby neurodegeneracyjne.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.  109, 116, 138, 253