Kończyna fantomowa – to utrzymujące się czucie w utraconej (np. w wyniku amputacji) części ciała. Kończyna fantomowa może objawiać się okazjonalnym uczuciem mrowienia, ale także może prowadzić do intensywnego bólu. Fantomowe mogę być dłonie, jelita, piersi, penis czy każda inna amputowana część ciała. Doznania fantomowe mogą zarówno zaniknąć w ciągu dni lub tygodni po zdarzeniu, ale mogę też utrzymywać się przez całe życie osoby po amputacji. Kończyna fantomowa to zjawisko wynikające z dużych reaorganizacji kory somatosensorycznej (im większa, tym większe prawdopodobieństwo i nasilenie doznań fantomowych). Może to też prowadzić do sytuacji, w której np. pobudzenie twarzy osoba będzie odczuwać jednocześnie doznania na dłoni fantomowej. Do leczenia bólów fantomowych stosuje się terapię behawioralną, leki (np. gangliozydy) oraz eksperymentuje się z możliwością przeszczepu tkanki móżgowej od dawcy.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 134-138