Konfabulacje – to udzielanie zmyślonych odpowiedzi na pytania, a następnie traktowanie ich jako prawdziwych faktów, np. jako rzeczywiste wspomnienia. Konfabulacje są charakterystyczne dla niektórych rodzajów uszkodzeń mózgu, np. zespole Korsakowa (często występującym u alkoholików zaburzeniem spowodowanym długotrwałym niedoborem tiaminy), czy w uszkodzeniach czołowych. W niektórych przypadkach pacjent może traktować poważnie swoje konfabulacje do tego stopnia, że będzie konsekwentnie obstawał przy swojej wersji wydarzeń, nawet wielokrotnie o to pytany. Podejrzewa się, że przyczyną konfabulacji jest trudność pacjenta w zahamowaniu wcześniej udzielonej odpowiedzi.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 402-403