Kora móżdżku – to zewnętrzna warstwa móżdżku, która tworzy powierzchnię tej struktury. Kora móżdżku składa się z komórek Purkinjego, komórek koszykowych, komórek Golgiego, włókien pnących i równoległych, tworzących razem złożoną i równomiernie zorganizowaną strukturę.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 244