Kora mózgowa – to warstwa komórek na zewnętrznej powierzchni półkul mózgowych, tworząca istotę szarą. Kora mózgowa ma zróżnicowaną budowę mikroskopową. Składa się z różnych typów neuronów, które realizują różne funkcje. Kora mózgowa składa się z nawet sześciu warstw ciał komórkowych. Są one ułożóne równolegle do powierzchni kory i oddzielone od siebie pasmami włókien nerwowych. Różne regiony kory posiadają warstwy o różnej grubości i wyrazistości. V warstwa wysyła aksony do rdzenia kręgowego i innych odległych obszarów, największą grubość ma w korze ruchowej. Warstwa IV kory odbiera impulsy z jąder sensorycznych wzgórza i jest najbardziej wyraźna w pierwszorzędowych obszarach czuciowych, nie występuje natomiast w korze ruchowej. Kora mózgowa jest zorganizowana także w struktury kolumn, składających się z neuronów o podobnych cechach.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 94-95 i in.