Kora somatosensoryczna – to obszar kory, powiązany z przetwarzaniem bodźców czuciowych. Kora somatosensoryczna w płacie ciemieniowym odbiera impulsy z obszarów somatosensorycznych wzgórza. Dwa z tych obszarów reagują głównie na dotyk na skórze, dwa inne – nacisk głęboki, a także ruchy stawów i mięśni. Poszczególne fragmenty każdego pasa kory somatosensorycznej reagują na różne obszary ciała – kora somatosensoryczna pełni funkcję niejako „mapy ciała”. Otrzymuje ona głównie informacje z kontralateralnej (naprzeciwległej) strony ciała, a przez spoiodło wielkie także z kory somatosensorycznej drugiej półkuli, dzięki czemu możliwe jest porównywanie przez komórki kory informacji np. z jednej i drugiej ręki. Kora somatosensoryczna jeżeli ulegnie uszkodzeniu może powodować zaburzenia percepcji ciała – mapa ciała pacjentów z uszkodzeniami w tym obszarze bywa zamazana.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 200, 212