Kultura indywidualistyczna – nazywana także kulturą Zachodu. Obejmuje kraje Europy, szczególnie zachodniej, Stany Zjednoczone i Kanadę oraz inne państwa o silnych wpływach kultury i społeczeństwa euroamerykańskiego. Kultura indywidualistyczna stawiana jest często naprzeciw kulturze kolektywistycznej (typowej, m.in. dla państw azjatyckich). Indywidualistyczne społeczeństwa cechuje na przykład występowanie podstawowego błędu atrybucji. Kultura indywidualistyczna kładzie nacisk na jednostkę, jej osiągnięcia, traktując osobę jako niepowtarzalną i niezależną od otoczenia.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 106, 138