Kultura kolektywistyczna – to kultura społeczeństw kolektywistycznych, takich jak dalekowschodnie, czy większość afrykańskich. Kultura kolektywistyczna (w przeciwieństwie do indywidualistycznej społeczeństw zachodnich) kładzie duży nacisk na przynależność grupową, harmonię relacji społecznych i interesy wspólnoty – kolektywistyczne. W tych społeczeństwach ja ma charakter współzależny – człowiek patrzy na siebie jako na część społeczności, przez pryzmat relacji i swojego miejsca w grupie. Kultura kolektywistyczna skłania ludzi do spostrzegania siebie jako bardziej podobnych niż różnych od innych. Osoby z ja współzależnym bardziej dbają o wartości i interesy swojej grupy, niż swoje indywidualne.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 138