Markery somatyczne – to pojęcie wprowadzone przez Antonio Damasio w toku jego badań nad procesem podejmowania decyzji. Marrkery somatyczne to specjalny rodzaj uczuć, generowany na podstawie wtórnych emocji, połączonych wtórnie w procesie uczenia się z przewidywanymi przyszłymi skutkami pewnych scenariuszy rozwoju wypadków. Są one swego rodzaju dzwonkami alarmowymi bądź bodźcami zachęty, uruchamianym, gdy przewidujemy i wyobrażamy sobie konsekwencje (negatywne lub pozytywne) swoich zachowań. Przykładem takiej sytuacji może być uniknięcie o włos wypadku podczas przechodzenia przez pasy. Po takim wydarzeniu można przewidywać, że przechodzenie przez jezdnie w przyszłości będzie powodować u osoby po takim doświadczeniu podobną do pierwotnej reakcję emocjonalną, która niejako będzie „znakować” tego rodzaju sytuację. Markery somatyczne poza tym są często wykorzystywane przy wyborze danego produktu, co skrzętnie wykorzystują specjaliści od marketinu – aktywizowanie odpowiednich skojarzeń w reklamie ma na celu wyrobienie odpowiednich, pozytywnych skojarzeń z produktem, dzięki czemu zakupienie go będzie mogło stać się intuicyjną odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia danego elementu tożsamości konsumenta.

Literatura:

Heath, R. (2006) Ukryta moc reklamy, Co tak naprawdę wpływa na wybór marki? Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk.