Marketing a emocje i motywacja – myślenie marketingowe jest związane ze świadomością ludzkich potrzeb i pragnień. Marketing a emocje i motywacja – procesy regulacyjne, ich znajomość jest ważna w projektowaniu skutecznych działań marketingowych. Emocje powstają w związku z potrzebami, zaś motywacja kieruję osobę w stronę ich zaspokajania. Znajomość tych procesów i skuteczna nimi manipulacja to podstawa działań marketingowych.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 102-129