Marketingowa krótkowzroczność – to określanie biznesu w kategoriach przedmiotowych, bez uwzględnienia kategorii funkcjonalnych – dostarczania oczekiwanej satysfakcji konsumentowi, dzięki czemu możliwe jest dobrze radzenie sobie z konkurencją. Marketingowa krótkowzroczność to skupienie uwagi menadżera na produkcie, jaki firma dostarcza, co jest charakterystyczne dla konsumenta, który jednak potrzebuję raczej zaspokajania pewnych potrzeb, niż tego konkretnego produktu z danej firmy. W związku z takim myśleniem menadżer nie ma na uwadze aspektu motywacyjnego wyborów konsumenckich, co może nawet prowadzić do wyeliminowania firmy przez konkurencję. Marketingowa krótkowzroczność może zostać zwalczona poprzez organizowanie rzeczywistości rynkowej wokół kategorii funkcjonalnych – eksponowanie funkcji przedmiotów i wpływanie dzięki temu na motywację konsumenta.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 150-153