Móżdżek – to duża struktura, należąca do tyłomózgowia. Móżdżek składa się z jąder móżdżku i zewnętrznej kory móżdżku, przez której charakterystyczne gęste i głębokie pofalowanie jest jego cechą rozpoznawczą. Jest on ważną strukturą dla sterowania ruchem, a jego uszkodzenie może wiązać się także np. trudnością z przekierowaniem uwagi między bodźcami słuchowymi i wzrokowymi, znacznymi trudnościami w percepcji czasu, zwłaszcza bodźców zmysłowych. Móżdżek pełni ważne funkcje w aktywności ruchowej, w tym także w wyuczonych reakcjach ruchowych. Jego budowa, konkretnie część neuronów o ogromnych drzewkach dendrytycznych z bardzo dużą liczbą synaps, sprawia, że ma bardzo duże możliwości przetwarzania informacji. Objawy uszkodzenia móżdżku – niezborność ruchowa, bełkotliwa mowa, czy nieprecyzyjne ruchy oczu przypominają stan zatrucia alkoholem (testy na funkcjonowanie móżdżku bywają używane  w niektórych krajach przez policję do badania trzeźwości, gdyż móżdżek to jedna z pierwszych struktur mózgu, na którą działa alkohol).

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 88, 87, 242-244