Mózg – (mózgowie) to obok rdzenia kręgowego główny element ośrodkowego układu nerwowego. Mózg w sensie neuroanatomicznym to dokładnie jedna z części mózgowia (obok móżdżka i pnia mózgu), jednak potoczne znaczenie słowa „mózg” zawiera całe mózgowie. Struktura ta dzieli się na bardzo wiele dalszych elementów składowych, a do opisania ich położenia względem siebie stosuje się szereg specyficznych określeń anatomicznych (np. „grzbietowy”, „brzuszny” czy „kontrlateralny”).  Mózg (w znaczeniu mózgowia) składa się z trzech części: tyłomózgowia (które z kolei dzieli się na rdzeń przedłużony, most i móżdżek), śródmózgowia (stosunkowo niewielkiej części mózgu, zawierającej m.in. istotę czarną) i przodomózgowie (zawierające korę mózgową, układ limbiczny czy wzgórze i podwzgórze). Rdzeń przedłużony, most, śródmózgowie i niektóre elementy przodomózgowia tworzą razem pień mózgu. Mózg zawiera także wolne przestrzenie wypełnione płynem – komory mozgowe i jest otoczony oponami mózgowymi, które mają funkcje ochronne i odżywcze, a także czaszką, w której jest umiejscowiony.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 80, 85-93 i in