Myślenie kontrfaktyczne – jest częstym skutkiem posługiwania się heurystyką dostępności. Myślenie kontrfaktyczne polega na myśleniu o tym, co mogłoby się wydarzyć, choć w rzeczywistości się nie wydarzyło. Wpływa to na nasze oceny i emocje, mp. nieprzyjemne następstwa niezwykłych, rzadkich wydarzeń są ocenianie jako bardziej nieprzyjemne, z tego powodu, że łatwo wyobrazić sobie alternatywną wersje wydarzeń, w których wszystko układa się pomyślnie. Myślenie kontrfaktyczne jest częste – z jednej strony może pomóc znieść nieszczęścia (o ile jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jeszcze gorszą wersję wydarzeń), a z drugiej ułatwia unikanie nieszczęśliwych wypadków w przyszłości.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 85