Nadwrażliwość z braku aktywności – to zwiększona wrażliwość aksonu w rezultacie przedłużającego się braku aktywności. Nadwrażliwość z braku aktywności ma miejsce, gdy komórka postsynaptyczna jest przez dłuższy czas pozbawiona sygnałów z synaps. Może to powodować zwiększenie liczby receptorów i zwiększoną ich wydajność w wyniku (najprawdopodobniej) zmian występujących w systemie wtórnych przekaźników.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 132