Nadwrażliwość odnerwieniowa – to zwiększona wrażliwość na neuroprzekaźnik po zniszczeniu aksonu aferentnego. Nadwrażliwość odnerwieniowa może wynikać z pozbawienia komórki postsynaptycznej przez dłuższy czas sygnałów z synaps. Przejawia się to zwiększonąliczbą receptorów oraz większą ich wydajnością, zapewne na skutek zmian w systemie wtórnych przekaźników. Nadwrażliwość odnerwieniowa może być wywołana użyciem 6-hydroksydopaminy (6-OHDA), uszkadzającej aksony wydzielające dopaminę. Powoduje ona obumieranie neuronów wydzielających noradrenalinę i dopaminę – rozpoznają ją one jako substancje pokrewną, absorbują i ulegają obumarciu na skutek jej neurotoksyczności. Nadwrażłiwość odnerwieniowa pełni ważną rolę w procesie zdrowienia – większa wrażliwość neuronów umożliwia lepsze wykorzystanie pozostałej dopaminy.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 132-134