Neuromodulator – to substancja chemiczna o właściwościach pośrednich pomiędzy hormonem a neuroprzekaźnikiem. Neuromodulator to neuroprzekaźnik, najczęściej białkowy, który sam w sobie nie powoduje pobudzenia ani hamowania komórki postsynaptycznej, ale wpływa na poziom jej wrażliwości bądź na intensywność wydzielania innego neuroprzekaźnika. Oddziaływuje także często na receptory metabotropowe, podobnie jak inne neuroprzekaźniki. Neuromodulator białkowy często rozprzestrzenia się szeroko po wydzieleniu, oddziaływując na kilka sąsiadujących komórek, a jego działanie bywa długotrwałe – stąd porównanie tych cząsteczek do hormonów. Przykładem neuromodulatora jest neuropeptyd Y (NPY), który m.in. hamuje aktywność jądra przykomorowego podwzgórza przyczyniając się do zwiększania ilości przyjmowanego pokarmu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.  65, 316