Niedojrzałość emocjonalna
1. tendencja do wyrażania emocji bez ograniczeń lub nieproporcjonalnie do sytuacji.

2. Termin nieprzystosowania.