Obrona percepcyjna – pojęcie związane z psychoanalityczną teorią osobowości, używane do opisu procesu ochrony jednostki przed lękiem, związanym z potencjalną identyfikacją niebezpiecznego bodźca. Wyniki badań nad mechanizmem obrony percepcyjnej mogą być dowodem na wpływ oddziaływania sił motywacyjnych lub psychodynamicznych na ludzi. Według nich istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że jednostki mogą w nieświadomy, selektywny sposób odrzucać i reagować na dane bodźce emocjonalne. Oznacza to na przykład, że kłopotliwa dla jednostki treść ma duże szanse, by zostać wypartą, zracjonalizowaną, czy projektowaną. Stosowanie obrony percepcyjnej ma na celu zapewnienie jednostce (pozornego) komfortu psychicznego.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011,  s. 79