Omamy – inaczej halucynacje, to zaburzenia spostrzegania. Omamy występują w przebiegu psychoz, mogą być także konsekwencją zażywania substancji psychoaktywnych. Do najczęstszych omamów w przebiegu psychozy należą omamy słuchowe, słyszenie głosów. Badania z użyciem obrazowania PET wykazały, że omamy wiążą się z podwyższoną aktywnością wzgórza, hipokampu oraz części kory, m.in. rejonów aktywowanych pod wpływem rzeczywistych doznań słuchowych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.   467-477