Oreksyna – inaczej hipokretyna, to neuroprzekaźnik peptydowy, syntetyzowany przez komórki nerwowe podwzgórza. Oreksyna  jest wydzielana na zakończeniach nerwowych aksonów docierających do obszarów przodomózgowia podstawnego i pnia mózgu, które z kolei stymulują neurony wydzielające acetylocholinę – mają związek z regulacja czujności i pobudzenia w stanie czuwania. Podejrzewa się, że nieprawidłowe funkcjonowanie genu, kodującego receptory, których przekaźnikiem jest oreksyna może być powodem występowania narkolepsji.  Oreksyna wpływa także na zwiększenie apetytu i podwyższenie poziomu pobudzenia.

Literatura:,

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 281, 317