Orientacja seksualna – to preferencja w stosunku do płci partnera seksualnego. Orientacja seksualna w pewnym stopniu wydaje się mieć podłoże genetyczne – np. orientacja homoseksualna występuje częściej u bliźniąt monoygotycznych niż dizygotycznych, ale nawet u bliźniąt monozygotycznych nie zawsze ich orientacja jest taka sama (zatem w grę wchodzą także czynniki inne niż genetyczne). Badania wskazują, że orientacja seksualna w dużym stopniu kształtuje się pod wpływem czynników hormonalnych, szczególnie występujących w okresie płodowym. Poza czynnikami genetycznymi na zmianę profilu hormonalnego w okresie prenatalnym wpływ mogą mieć stresujące przeżycia matki w czasie ciąży. Orientacja seksualna wydaje się być także powiązana z budową mózgu – m.in. obserwuje się większe spoidło przednie i jądro nadskrzyżowaniowe u mężczyzn homoseksualnych niż u heteroseksualnych, a także powiększone jądro śródmiąższowe przedniej okolicy podwzgórza u mężczyzn homoseksualnych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.   345-351